Cuộc thi "Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam"

Cuộc thi "Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam"

KHỞI ĐỘNG CUỘC THI

"Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam"

Cuộc thi “Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam” tổ chức với mục đích tìm kiếm bộ nhận diện thương hiệu phù hợp với định hướng và quy mô phát triển của Công ty, góp phần quảng bá thương hiệu, xây dựng văn hóa và môi trường làm việc chuyên nghiệp của Công ty.

* Thời gian: Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 22/11/2022.

* Đối tượng:

- Toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam;

- Các thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được gửi tác phẩm dự thi.

* Giải thưởng:

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

- 01 giải Nhì: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

- 01 giải Ba: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam trân trọng kính mời cán bộ, công nhân viên công ty tham gia cuộc thi.
Đăng ký tư vấn miễn phí

0915622116