CC04: Thiết kế xây dựng nhà nghỉ Như Quỳnh ở Biên Hòa

CC04: Thiết kế xây dựng nhà nghỉ Như Quỳnh ở Biên Hòa

nhà nghỉ như quỳnh 04

 

Đơn vị thiết kế: Công Ty Cổ Phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm xây dựng: Đồng Nai


Thiết kế xây dựng nhà ở HCM
Phối cảnh ngoại thất nhà nghỉ Như Quỳnh
xây dựng Chính Nam ở HCM, Tây Ninh
Phối cảnh nội thất sảnh
Phối cảnh nội thất các tầng
Đăng ký tư vấn miễn phí