HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM 2021

HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM 2021

HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM 2021

Ngày 03/4/2021, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam đã tổ chức cuộc họp giao ban triển khai kế hoạch đầu năm 2021.

Tại cuộc họp, BLĐ công ty đã công bố sơ đồ tổ chức công ty, công bố Quyết định bổ nhiệm một số lãnh đạo các phòng ban, công bố kế hoạch thực thi mục tiêu Quý I và Quý II năm 2021 của P. QLTK và P. QLTC và công bố định hướng phát triển của Công ty.


Đăng ký tư vấn miễn phí