BT15: Biệt thự 15 ở quận 9 - Hồ Chí Minh

BT15: Biệt thự 15 ở quận 9 - Hồ Chí Minh

BT15: Biệt thự 15 Biên Hòa

 biệt thự (quận 9) 15

Đơn vị thiết kế & thi công: Công Ty cổ phần Thiết kế Xây dựng Chính Nam

Địa điểm xây dựng: TP. Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CHÍNH NAM

  Địa chỉ: 101-106 Chung cư A1, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

  Hotline:   (0251)3680380 – 0916 989 135

  Email:   xaydungchinhnam@gmail.com

  Website:  xaydungchinhnam.vn

Đăng ký tư vấn miễn phí

0916989135