🔔 HỌP GIAO BAN GIỮA NĂM 2022 - THI CÔNG CHÍNH NAM 🔔

 🔔 HỌP GIAO BAN GIỮA NĂM 2022 - THI CÔNG CHÍNH NAM 🔔

 👷 ĐỔI MỚI – ĐOÀN KẾT – THÀNH CÔNG 👷

    ⭐Ngày 23/07/2022, Phòng Thi công Công ty Chính Nam đã tổ chức buổi họp giao ban giữa năm 2022 với sự tham dự của Ban Lãnh Đạo, các Kỹ sư giám sát và các Đội trưởng thi công công trình. Cuộc họp xoay quanh các nội dung về đổi mới cách thức làm việc “An toàn - Quy trình - Tiêu chuẩn - Định mức - Khoán - Làm chủ công trình - Thu nhập cao hơn”;  kết nối các Kỹ sư và Đội trưởng để “Thấu hiểu - Hợp tác - Cùng thành công” và công bố, trao tiền thưởng cho các Đội trưởng làm tốt và có lời khi hoàn tất các công trình.Đăng ký tư vấn miễn phí

0915622116