TRẠI HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO – Leadership Mastery Camp

TRẠI HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO – Leadership Mastery Camp

 TRẠI HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO
 Leadership Mastery Camp


    Ngày 10-11-12/06/2022 vừa qua, Ban Lãnh đạo Công ty Chính Nam đã tham gia TRẠI HUẤN LUYỆN LÃNH ĐẠO – Leadership Mastery Camp tại Vườn Quốc Gia Ba Vì Cột Mốc 400.

    Khóa huấn luyện đã giúp Công ty Chính Nam rèn luyện tinh thần thép, sức chiến đấu bền bỉ và tinh thần đồng đội, luôn chủ động trong công việc của mình để đồng hành cùng nhau thực hiện sứ mệnh “Xây dựng ngôi nhà hạnh phúc”. Và với niềm tin rằng những kiến thức, những trải nghiệm của đội nhóm là tiền đề giúp cho Đại gia đình Chính Nam đoàn kết hơn, cũng như tạo thêm động lực để đội ngũ công ty phát triển bền vững và thành công.
Đăng ký tư vấn miễn phí

0915622116